venres, 3 de marzo de 2023

CONCURSO NACIONAL DE “CONTOS DE NENOS PARA NENOS” CONVOCADO POLA AGRUPACIÓN CULTURAL O FACHO

 Recuperados en 2008 os premios literarios que desde os anos sesenta convocou O FACHO, realízase a convocatoria para 2023 do Concurso Literario de “Contos de Nenos para Nenos”.

 

 RESUMO DAS BASES DO CONCURSO

 PARTICIPANTES:

1. Poderán participar rapaces e raparigas que presenten as súas obras en Lingua galega en calquera das tres normas ortográficas (RAG, Eo-Naviego, Reintegrado, Lusófona).

CATEGORÍA ANenos e nenas de 9 a 12 anos
CATEGORÍA B: Rapaces e raparigas de 13 a 16 anos

2. Os traballos presentados deberán ser:
* orixinais e inéditos en toda a súa extensión
* non teren sido premiados en calquera outro concurso ou certame literario e
* os seus dereitos de publicación podan ser cedidos à Asociación Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do día do fallo do xurado.

 PRESENTACIÓN DOS CONTOS:
1. Poderá facerse individualmente ou por medio do centro onde curse os seus estudos, por:
2. Correo electrónico: ofacho@ofacho.com
3. Correo postal dirixido à: Asociación Cultural O FACHO, Apartado de Correos n.º 46, Oficina Principal.

Cada autor só poderá presentar unha obra atendose aos seguintes limites de extensión:

Categoría A: Un máximo de cinco folios
Categoría B: Un máximo de dez folios

4. As obras deben presentarse por triplicado, manuscritas ou mediante editores de texto, encadernadas ou grampadas e levarán por detrás do último folio os seguintes datos: Nome e apelidos do autor/a, enderezo e teléfono, correo electrónico, centro onde cursa os seus estudos e categoría na que participa.

PRAZO de Admisión:  finaliza o día 16 de Abril do 2023 ás doce da noite.


   
 
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario